Bądź wśród nas

Piosenka napisana dla uczczenia pontyfikatu Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Sł. K. Dzikowski, muz. S. Krajewski.

Ty, który kreślisz światu drogę pośród gwiazd,

Ty, który poisz rosą stepy suchych traw,

Ty, który młode ptaki chronisz w burzy czas,

Ty bądź, bądź wśród nas.

Ty, który zagubionym szukasz nowych dróg,

Ty, który nam rozjaśniasz blask polarnych zórz,

Ty, który pustym żaglom zsyłasz ostry wiatr,

Ty bądź, bądź wśród nas.

Daj sercom dni gorące,

daj czynom miarę granic,

daj pamięć twardym głoskom

w kamieniu zapisanym.

Daj myślom lot wysoki,

daj rękom to, co trzeba.

bądź,

bądź w nas.

Gdzie giną ptasie echa wśród skalistych wysp,

gdzie w leśnych rezerwatach dzwoni cisza cisz,

gdzie w wielkomiejskim gwarze ginie serca takt,

Ty bądź, bądź wśród nas.

Ty, który załamanym dajesz cienie szans,

Ty, który ociemniałym ślesz przewodni blask,

Ty, który zwyciężanym każesz w walce trwać,

Ty bądź, bądź wśród nas.

Daj sercom dni gorące,

daj czynom miarę granic,

daj pamięć twardym głoskom,

w kamieniu zapisanym.

Daj myślom lot wysoki,

daj rękom to, co trzeba,

daj wiarę w ludzi prostych,

daj ziemi spokój nieba.

Posłuchaj piosenek Krzysztofa Dzikowskiego

Anna Maria, Mały Książę, Ciągle pada, Śpiewam pod gołym niebem – posłuchaj największych przebojów Krzysztofa Dzikowskiego!