Anna Maria

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/01-Anna-Maria.mp3″]

Jedna z najpiękniejszych ballad w historii polskiej piosenki. Rok powstania: 1968. Sł. K. Dzikowski. Muz. S. Krajewski. Tekst piosenki (tutaj).

Ballada pasterska

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/02-Ballada-pasterska-1.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, Kazimierz Winkler, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Ballada o szczęściu

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Mariusz Mroczkowski, wyk. Kiejstut Zacharewicz, Kabaret Hybrydy. Tekst piosenki (tutaj)

Bądź wśród nas

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/04-B•dę-wėrĘd-nas.mp3″]

Piosenka napisana dla uczczenia pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski. Tekst piosenki (tutaj)

Był taki ktoś

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/05-Byą-Taki-Ktoė.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Mateusz Święcicki, wyk. Katarzyna Sobczyk i Czerwono Czarni. Tekst piosenki (tutaj)

Była to głupia miłość

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/06-Byąa-to-gąupia-miąoėÜ.mp3″]

Rok powstania 1974. Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj)

Chcę być kochaną

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/07-Chc©-ByÜ-Kochan•.mp3″]

Rok powstania: 1967. Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Katarzyna Gärtner, wyk. Anna German. Tekst piosenki (tutaj).

Chcę mieć syna

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/08-Chc©-MieÜ-Syna.mp3″]

Rok powstania: 1968. Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Maryla Rodowicz. Tekst piosenki (tutaj)

Ciągle pada

Sł. Krzysztof Dzikowskim muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Człowiek i słońce

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/10-Cząowiek-i-sąošce.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. A. Nowacki, wyk. Homo Homini. Tekst piosenki (tutaj).

Cztery pory roku

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/CZTERY-PORY-ROKU.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, K. Winkler, muz. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Dozwolone do lat 18

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/11-Dozwolone-Od-Lat-18.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, Kazimierz Winkler, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj)

Dzień jeden w roku

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/12-Jest-Taki-Dzieš.mp3″]

Piosenka świąteczna. Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj)

Gdybym ciebie nie poznała

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Maryla Rodowicz. Tekst piosenki (tutaj).

Gondolierzy znad Wisły

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/14-Gondolierzy-Z-Nad-Wisąy.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Irena, Jarocka, Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Jak wędrowne ptaki

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/15-Jak-w�drowne-ptaki.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Krzysztof Klenczon. Tekst piosenki (tutaj).

Kto wie o czym szumi wiatr

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/16-Kto-wie-o-czym-szumi-wiatr.mp3″]

Sł. K. Dzikowski, muz. R. Poznakowski. Tekst piosenki (tutaj).

Ktoś kogo nie znasz

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/17-Ktoė-kogo-nie-znasz.mp3″]

Sł. K. Dzikowski, muz. S. Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Lubię patrzeć w twoje oczy

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/18-Lubi©-patrzeÜ-w-twoje-oczy.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. J. Krzemiński, wyk. No to co. Tekst piosenki (tutaj)

Mały Książę

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/19-Maąy-Ksi•ĺe.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Ryszard Poznakowski, wyk. Katarzyna Sobczyk i Czerwono Czarni. Tekst piosenki (tutaj)

Mija rok

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/20-Mija-rok.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Moja droga wiodła mnie...

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/21-Moja-droga-wiodąa-mnie-do-ciebie.mp3″]

Sł. K. Dzikowski, muz. J. Kosela, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Nie wiem czy to warto

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/22-Nie-Wiem-Sam-Juĺ-Nie-Wiem.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Zbigniew Bizoń, wyk. Katarzyna Sobczyk i Czerwono Czarni; wyk. Czesław Niemen i Akwarele. Tekst piosenki (tutaj).

Niebo z moich stron

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Niedopowiedzenia

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Ewa Dębicka. Tekst piosenki (tutaj).

Pochód świętych

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/26-PochĘd-ėwi©tych.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz.  Tadeusz Chyła, wyk. Tadeusz Chyła i Nautilus. Tekst piosenki (tutaj).

Prędzej strop stawiajcie...

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/27-Pr©dzej-strop-stawiajcie-cieėle.mp3″]

Muz. Seweryn Krajewski, sł. Krzysztof Dzikowski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Przyjdź w taką noc

Sł. K. Dzikowski, muz. M. Święcicki. Tekst piosenki (tutaj).

Słowo jedyne "Ty"

Sł. K.Dzikowski, muz. S. Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Śpiewam pod gołym niebem

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/30-ópiewam-Pod-Goąym-Niebem.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Irena Jarocka. Tekst piosenki (tutaj).

Spotkanie starych żółwi

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/31-Spotkanie-starych-ĺĘąwi.mp3″]

Muz. Seweryn Krajewski, sł. Krzysztof Dzikowski, wyk. Seweryn Krajewski. Tekst piosenki (tutaj).

Syberiada

Muz. Marek Kisieliński, sł. Krzysztof Dzikowski. Tekst piosenki (tutaj).

Szary kolor twoich oczu

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/33-Szary-kolor-twoich-oczu.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Alibabki, Sekstet Warszawski i Alibabki. Tekst piosenki (tutaj).

Tak bardzo się starałem

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/34-Tak-Bardzo-Si©-Staraąem.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski. Tekst piosenki (tutaj).

Trzecia miłość żagle

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Trzymając się za ręce

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/36-Trzymaj•c-si©-za-r©ce.mp3″]

Sł. K. Dzikowski, muz. S. Krajewski. Tekst piosenki (tutaj).

Trzysta tysięcy gitar

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/37-Trzysta-tysi�cy-gitar.mp3″]

Sł. K.Dzikowski/W.Młynarski, wyk. Karin Stanek. Tekst piosenki (tutaj).

Wiatr od Klimczoka

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/38-Wiatr-Od-Klimczoka.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski z Z. Kramerem, muz. Z. Bizoń, wyk. Stan Borys i Bizony. Tekst piosenki (tutaj).

Wschód słońca

w stadninie koni

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary; Ewa Bem. Tekst piosenki (tutaj).

W moich myślach, Consuelo...

[audio-clammr mp3=”http://dzikowski.pl/nowa/wp-content/uploads/2016/10/W-moich-myėlach-Consuelo.mp3″]

Sł. Krzysztof Dzikowski, muz. Seweryn Krajewski, wyk. Czerwone Gitary. Tekst piosenki (tutaj).

Przedstawione piosenki, które prezentujemy razem z muzyką (a nie tylko sam tekst) pochodzą z płyt autorskich Krzysztofa Dzikowskiego (album „Dzikowski The best” i inne płyty), wydane przez jego firmę Marmit Sp. z o.o.