dzialam

DZIAŁAM - ZAWSZE NA RZECZ TWÓRCÓW!

Z działalnością w strukturach Krzysztof Dzikowski zetknął się już od młodych lat poczynając od działalności w samorządach uczelni i pełnił w nich różne funkcje (Rada Uczelniana, Rada Naczelna ZSP). Później pełnił funkcję kierownika literackiego Kabaretu „Stodoła”. Był założycielem i przewodniczącym Koła NSZZ Solidarności – Autorów Form Literackich, Radia, Estrady Filmu i Telewizji „KAFEL”, członkiem Zarządu Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, później Sekretarzem Rady tego Stowarzyszenia. Jest również założycielem Związku Zawodowego Twórców Kultury, pełniąc obecnie funkcje Przewodniczącego tego Związku.

Pełnione obecnie funkcje:

od 2016 – Przewodniczący Branży Kultury w Forum Związków Zawodowych FZZ

od 2016 – Przewodniczący Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

od 2016 – Członek Związku Literatów Polskich

od 2014 – Członek Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych FZZ

od 2013 – Członek Rady Stowarzyszenia Autorów ZAIKS

od 2008 – Przewodniczący Związku Zawodowego Twórców Kultury