Nagroda 100-lecia ZAIKS

W piątek 20 kwietnia miała miejsce uroczysta gala, podczas której wręczane były nagrody Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Nagrody zostały ustanowione by uhonorować rok jubileuszu Stowarzyszenia. Przeznaczone dla wybitnych twórców z różnych dziedzin sztuki, prawników, a także animatorów kultury. Otrzymał ją Krzysztof Dzikowski.